SPRÁVA MAJETKU A ZÁSOB

COMPENSA je první specializovaný správce majetku a zásob pro výrobní podniky a služby v České republice.

V rámci procesů správy majetku nabízíme centralizovaný systém, který udržuje všechny informace o aktivech firmy. Je propojen s jejich celým životním cyklem – uvedením do provozu, výrobou, zásobováním, dopravou, údržbou, prodejem a službami.

Více než deset let zajišťujeme financování nákupu zaměřené na provozní budovy, výrobní technologie, strojní techniku, automobily, výrobní materiály a zásoby.

Se správou majetku a zásob rádi pomůžeme i vám.

-10%
-20%
-30%

Výhody a přínosy

jednotný systém pro efektivní správu majetku

přehledné sledování provozních a investičních výdajů

poskytování relevantních informací pro rozhodovací procesy

úspora nákladů na údržbu a obnovu zařízení

úspora výrobních a skladovacích ploch

úspory díky centrálnímu nákupu

zrychlení rozhodovacích procesů

sledování zákonných povinností

snížení celkových nákladů na vstupu

snížení ztrát, času a kapacit

snížení materiálových zásob a hotových výrobků

zvýšení produktivity a pružnosti výroby

zvýšení procesu kvality výroby a služeb

udržování dlouhodobé strategické linie