OD SPONKY PO TURBÍNU

Energie a zdroje

výroba elektrické energie

výroba energie z obnovitelných zdrojů

výroba tepla a teplovodní energie

těžba nerostných surovin

hutnictví

Strojírenský průmysl

těžké strojírenství

lehké strojírenství

dopravní strojírenství

přesné strojírenství

elektrotechnika

Chemický průmysl

chemie a petrochemie

gumárenství

plasty

farmacie

kosmetika

Doprava

silniční

železniční

letecká

lodní

potrubní

Stavebnictví

stavitelství

výroba stavebních hmot

výroba skla a sklářských výrobků

keramický průmysl

výroba z porcelánu

Zemědělství a lesnictví

rostlinná výroba

živočišná výroba

lesnictví

těžba dřeva

chov a rybolov

Zpracování

textilní a oděvní průmysl

kožedělný a obuvnický průmysl

dřevozpracující průmysl

papírenský a polygrafický průmysl

potravinářský průmysl

Služby

zdravotnictví

cestovní ruch

finanční služby

telekomunikace, média a propagace

odpady a komunální služby

Věda a výzkum

biochemie

bioinformatika

biotechnologie

nanotechnologie

genové inženýrství a environmentální vědy