FINANCOVÁNÍ NÁKUPU

Správa majetku

správa informací o majetku (AIM)

správa provozních prostředků (AM)

správa životního cyklu aktiv (ALM)

interakce, komunikace, procesy, pravidla (CALM)

návrh, provoz, údržba (DOM)

Financování

finanční leasing

operativní leasing

dodavatelské úvěry

syndikované úvěry

granty a dotace

Pronájem

automobily

stroje a zařízení

stavební technika

výrobní technologie

software

Logistika

just-in-time

skladování

balení a obaly

centrální nákup

projektový nákup

Prodej

náhradní díly

materiál a suroviny

nadbytečné zásoby

použité stroje a zařízení

repasované technologie